Lesaanbod

Er zijn TWEE PERIODEN lessenreeksen waarin tennisles gegeven wordt.

In de zomer: april t/m oktober.

In de winter: november t/m maart.

JEUGD
Voor kinderen van zes t/m twaalf jaar wordt er gewerkt met de methode TENNISKIDS van de KNLTB.
Voor kinderen van twaalf t/m zeventien worden er reguliere lessen gegeven.
Het aantal kinderen varieert van één (privéles), twee (duoles), vier (groepsles) of zes (groepsles). Opgeven
naar keuze.

VOLWASSENEN
De lessen vinden ’s morgens of ’s avonds plaats. Het aantal deelnemers varieert van één (privéles), twee
(duoles) of vier (groepsles). Opgeven naar keuze.

Informatie over inschrijven en tarieven.

Voor meer informatie over de voorwaarden waaronder de lessen worden georganiseerd vindt u in het
lesreglement.

www.tennisschoolutrecht.nl - info@tennisschoolutrecht.nl - facebook.com/tennisschoolutrecht. Inlog