Lesreglement TSU – T.V. De Blauwe Reiger

 • Door inschrijving verbindt u zich aan de gehele cursus.
 • Aanmeldingen voor tennisles worden alleen behandeld als het inschrijfformulier volledig is ingevuld.
 • Tijdens schoolvakanties is er geen les, tenzij door de trainer en cursisten anders wordt overeengekomen; denk hierbij aan de mogelijkheid voor het inhalen van uitgevallen lessen.
 • Een lesuur duurt 60 minuten, een half lesuur 30 minuten. De lessen worden wekelijks gegeven op een vast tijdstip
 • Indeling van de leesgroepen wordt gedaan op basis van niveau, beschikbaarheid en het aangeven van gewenste partners.
 • Indien de trainers dit noodzakelijk vinden, kunnen (in onderling overleg) wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de trainingen plaatsvinden.
 • Om in aanmerking te komen voor plaatsing voor één van de trainingen, is het van belang om zo veel mogelijk beschikbare dagen en tijden op te geven.
 • De tennislessen worden altijd verzorgd door gediplomeerde trainers, die minimaal in het bezit zijn van KSS niveau 3.
 • Indien uw trainer is verhinderd komt er een vervanger of de training wordt, in overleg, op een later tijdstip ingehaald.
 • Gemiste lessen door ziekte of andere verhinderingen van de cursist geven in principe geen recht tot inhalen. In overleg met uw trainer wordt dit, indien mogelijk, wel geprobeerd.
 • Tennisschool Utrecht kan niet garanderen dat de groep waar u voor inschrijft ook daadwerkelijk tot de genoemde groepsgrootte komt. Indien een groep niet voldoende inschrijvingen heeft, zullen de trainers voor de start van de trainingen contact met u opnemen. De trainingskosten worden altijd naar rato (aantal personen in de groep) berekend, altijd in onderling overleg.
 • Het lesgeld dient voor aanvang van de 3e tennisles voldaan te worden.
 • U krijgt per e-mail een factuur om het lesgeld over te maken op rekeningnummer:
  NL53 BUNQ 2014 3686 18, ten name van TSU T.V. De Blauwe Reiger.
  Let op: Dit is een nieuwe bankrekening met ingang van 5 januari 2024.
 • Informatie over lesduur en lestarieven is onder voorbehoud van druk- en schrijffouten. Tennisschool Utrecht heeft het recht om deze te corrigeren, en zal zijn leerlingen hiervan op de hoogte brengen.
 • Het volgen van een cursus geschiedt op eigen risico.
 • Een eventuele aansprakelijkheid zal nooit verder gaan dan de vergoeding van de schade zoals gedekt door de verzekeringsmaatschappij van de Tennisschool Utrecht.
 • Wij maken gebruik van PLANMYSPORT voor onze administratie en communicatie. Voor het vastleggen en gebruiken van uw gegevens gelden de privacy voorwaarden zoals vermeld hieronder. De privacy voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
 • Inschrijven houdt in dat de cursist akkoord gaat met bovenstaande lesvoorwaarden.
www.tennisschoolutrecht.nl - info@tennisschoolutrecht.nl