voorwaarden

 • Door inschrijving verbindt u zich aan de gehele cursus
 • aanmeldingen voor tennisles worden alleen behandeld als het inschrijfformulier volledig is ingevuld
 • de tennislessen tijdens cursus 1 2017 worden gegeven tussen 9 januari en 16 april 2017
 • tijdens de voorjaarsvakantie (25 februari t/m 5 maart 2017) vindt er in principe geen training plaats, tenzij door de trainer en cursisten anders wordt overeengekomen; denk hierbij aan de mogelijkheid voor het inhalen van uitgevallen lessen
 • een lesuur duurt 60 minuten, een half lesuur 30 minuten. De lessen worden wekelijks gegeven op een vast tijdstip
 • indeling van de leesgroepen wordt gedaan op basis van niveau en beschikbaarheid
 • indien de trainers dit noodzakelijk vinden, kunnen (in onderling overleg) wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de trainingen plaatsvinden
 • om in aanmerking te komen voor plaatsing voor één van de trainingen, is het van belang om zo veel mogelijk beschikbare dagen en tijden op te geven
 • de tennislessen worden altijd verzorgd door gediplomeerde trainers, die minimaal in het bezit zijn van KSS niveau 3
 • indien uw trainer is verhinderd komt er een vervanger of de training wordt, in overleg, op een later tijdstip ingehaald
 • gemiste lessen door ziekte of andere verhinderingen van de cursist geven in principe geen recht tot inhalen. In overleg met uw trainer wordt dit, indien mogelijk, wel geprobeerd
 • Tennisschool Utrecht kan niet garanderen dat de groep waar u voor inschrijft ook daadwerkelijk tot de genoemde groepsgrootte komt. Indien een groep niet voldoende inschrijvingen heeft, zullen de trainers voor de start van de trainingen contact met u opnemen. De trainingskosten worden altijd naar rato (aantal personen in de groep) berekend, altijd in onderling overleg
 • het lesgeld dient voor aanvang van de 3e tennisles voldaan te worden
 • het lesgeld dient overgemaakt te worden op rekeningnummer: NL93RABO 03146 23507, ten name van Tennisschool Utrecht
 • informatie over lesduur en lestarieven is onder voorbehoud van druk- en schrijffouten. Tennisschool Utrecht heeft het recht om deze te corrigeren, en zal zijn leerlingen hiervan op de hoogte brengen
 • het volgen van een cursus geschiedt op eigen risico
 • een eventuele aansprakelijkheid zal nooit verder gaan dan de vergoeding van de schade zoals gedekt door de verzekeringsmaatschappij van de Tennisschool Utrecht

 

 • inschrijving houdt in dat de cursist akkoord gaat met bovenstaande lesvoorwaarden.
www.tennisschoolutrecht.nl - info@tennisschoolutrecht.nl - facebook.com/tennisschoolutrecht. Inlog